05 dec 2018

MyGZA: een online portaal voor patiënten

Zelf uw afspraken in het ziekenhuis inplannen, bekijken en annuleren!


Vanaf 2019 zullen patiënten zelf hun afspraken in het ziekenhuis kunnen inplannen, bekijken en annuleren via het online patiëntenplatform MyGZA. Naast het beheren van afspraken opent de toepassing in de toekomst mogelijk nog meer functionaliteiten voor patiënten.

Noodzaak

Dr. Frederic De Meulder (diensthoofd pediatrie): “De klassieke manier om een afspraak in het ziekenhuis te maken is per telefoon. De telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis is echter een probleem wegens de overbevraging van de afspraakbalies van onze campussen en diensten. Niet enkel schrikt dat onze patiënten af, de lange wachttijden werken ook demotiverend wanneer een patiënt het ziekenhuis wil verwittigen als een gemaakte afspraak niet kan doorgaan. In navolging van vele andere instanties in de openbare en commerciële sector, werd het tijd om onze patiënten een online portaal aan te bieden. Via die weg kan de patiënt op eenvoudige en laagdrempelige wijze in contact komen met ons ziekenhuis. De eerste logische toepassing van dat portaal bestaat dan ook uit een online afsprakenplatform waarmee patiënten de klok rond en zeven dagen per week afspraken kunnen maken, bekijken en annuleren. Later zullen we de functionaliteiten van het platform stap voor stap uitbreiden, conform de strategische doelstellingen van het ziekenhuis en van onze artsen.”

Een online patiëntenportaal

Wesley Mattheyses (analist en projectleider MyGZA): “MyGZA is een website waarop patiënten zich kunnen aanmelden om in contact te komen met het ziekenhuis. Eens aangemeld, komt de gebruiker terecht in een hoofdscherm, vanwaar hij kan doorklikken naar de verschillende functionaliteiten van het portaal. Bij de lancering, startend met de pilootdiensten pediatrie op campus Sint-Vincentius en gastro-enterologie, zal de belangrijkste functionaliteit een online afsprakenmodule zijn.

Via de afsprakenmodule zal de patiënt te allen tijde een overzicht kunnen raadplegen van al zijn bestaande afspraken, ongeacht of die in het ziekenhuis, telefonisch of via
MyGZA werden gemaakt. Indien nodig kan de patiënt vanop het portaal een afspraak annuleren. De afsprakenmodule geeft de patiënt tevens de mogelijkheid om de voor hem meest geschikte nieuwe afspraak vast te leggen. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste zorgverlener, een eventuele voorkeur voor een specifieke campus, het type consult en een eventuele voorkeur voor ochtend of namiddag. Op basis van de ingegeven voorkeuren kan de gebruiker vervolgens een beschikbaar tijdslot kiezen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken waarbij het gewenste medisch specialisme wordt geselecteerd in plaats van een specifieke zorgverlener. Op die manier kan een patiënt de snelst mogelijke afspraak bij een bepaalde medische dienst opzoeken en inplannen.”

Ontwerp met oog op breed gebruik

Wesley Mattheyses: “Online tools om afspraken te maken zijn alomtegenwoordig. Een groot verschil tussen de meer eenvoudige afspraaksystemen (zoals vaak te vinden bij bv. de huisarts) en de afsprakenmodule op MyGZA, is dat het MyGZA platform volledig geïntegreerd is met onze andere zorgtoepassingen. Daardoor kan het online profiel van gebruikers die reeds binnen het ziekenhuis gekend zijn, gekoppeld worden aan hun patiëntprofiel binnen de andere zorgapplicaties. Met het oog op het maken van afspraken betekent dat bijvoorbeeld dat de patiënt bij aankomst in het ziekenhuis na een online gemaakte afspraak, meteen door de onthaalkiosk kan worden doorverwezen naar de gewenste dienst. Dat opent ook de weg naar nieuwe functionaliteiten, zoals bv. het aanbieden van educatie en informatie op maat van de patiënt.

Minstens even belangrijk is dat MyGZA zo opgebouwd werd, dat ook een voor het ziekenhuis nog onbekende patiënt een MyGZA account kan aanmaken en zich online kan aanmelden. Die functionaliteit, die vaak afwezig is bij portalen van andere zorginstellingen, zorgt ervoor dat ook nieuwe patiënten online snel en eenvoudig afspraken in het ziekenhuis kunnen maken en beheren."

En wat met de online veiligheid?


Jesse Huyghe (GZA programmeur): “Recentelijk is er heel wat te doen rond veiligheid en privacy van online toepassingen. Ook MyGZA moet voldoen aan de opgelegde regels en normen. Bij de opbouw van het portaal besteedden we dan ook veel aandacht aan het in lijn zijn met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat we zowel technisch als functioneel de nodige maatregelen troffen om de confidentialiteit van de persoons- en patiëntgegevens te vrijwaren. Onze ICT-afdeling werkte daarvoor samen met een externe beveiligingsexpert.

Bijkomend organiseerden we een zogenoemde “penetratietest”, waarbij een ethische hacker op zoek ging naar eventuele kwetsbaarheden in het systeem. De meest veilige manier van aanmelden op MyGZA is door middel van de eID. Bovendien kan er op die manier meestal automatisch gekoppeld worden met het juiste patiëntprofiel. Verder heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich aan te melden door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunnen patiënten MyGZA ook gebruiken op mobiele toestellen zonder eID-lezer. Om ook de mobiele security te verhogen, onderzoeken we momenteel of we nog andere authenticatiemethodes kunnen inbouwen, zoals bijvoorbeeld de digitale identiteit ItsMe.“