03 dec 2018

Eigen ontwikkelde app voor checklist veilige heelkunde

Voorheen gebeurde de registratie van de checklist op papier, waardoor het omslachtig was om de volledigheid van de gegevens op te volgen


Afgelopen zomer werd er binnen GZA Ziekenhuizen een mobiele app ontwikkeld waarmee OK-medewerkers de “Checklist Veilige Heelkunde” digitaal kunnen invullen. Dat laat een efficiënte werkwijze toe met patiëntidentificatie via scanning. Bovendien worden de gegevens meteen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bewaard.

Wat doet de app?

Tijdens een ingreep vervolledigt het medisch/verpleegkundig team op drie vastgelegde momenten onderdelen van de vragenlijst “Veilige Heelkunde”: de “sign in” net voor de inductie van de anesthesie, de “time out” net voor de huidincisie en tenslotte de “sign out” net voor de patiënt de operatiezaal verlaat.

De app zorgt voor een onmiddellijke registratie van de verplichte procedure. Daarbij scant de verpleegkundige het patiëntidentificatiebandje en worden de vragen sequentieel doorlopen. Tot slot ondertekent de verpleegkundige de vragenlijst digitaal en worden de gegevens doorgestuurd naar het digitaal patiëntendossier.

Welke meerwaarde biedt de app?

Het inscannen van het identificatiebandje van de patiënt draagt bij tot de veiligheid. Bij het invullen van de verschillende onderdelen van de vragenlijst verplicht de JCI kwaliteitsnorm ook om telkens het tijdstip te registreren. Die tijdregistratie verloopt nu automatisch.

Voorheen gebeurde de registratie van de checklist op papier, waardoor het omslachtig was om de volledigheid van de gegevens op te volgen. Met de komst van de nieuwe app moeten er achteraf geen gegevens meer gescand of overgetypt worden. Het opvolgen van de registraties en de volledigheid ervan wordt nu geautomatiseerd.

De app wordt gebruikt vanop een mobiel toestel, een “CypherLab”, waarmee binnenkort ook de instrumenten tijdens de ingreep zullen gescand worden. Daarnaast bestaan reeds de volgende ideeën: scannen van implantaten en verbruiksgoederen, digitaliseren van het telblad (voor kompressen) en de checklist chirurgisch patiënt. Alles handig op één apparaatje dus.

"Voorheen gebeurde de registratie van de checklist op papier, waardoor het omslachtig was om de volledigheid van de gegevens op te volgen"

In de toekomst nog meer apps

Voorafgaand aan het ontwikkelen van deze app is hard gewerkt aan een nieuw platform dat toelaat om op snelle en efficiënte wijze bijkomende apps in huis te creëren, al dan niet met een gegevensstroom naar het EPD. ICT staat open voor suggesties om meer workflows mobiel te ondersteunen.

Bron: GZA Zorgzaam - tekst door Kris D’Aes